products

бүтээгдэхүүн

  • Fuel Tank Strap-Thermoplastic

    Түлшний савны оосор-термопластик

    Түлшний савны оосор нь таны машин дээрх газрын тос эсвэл хийн савны тулгуур юм. Энэ нь ихэвчлэн савны эргэн тойронд C хэлбэрийн эсвэл U хэлбэрийн бүс байдаг. Энэ материал нь ихэвчлэн метал боловч метал биш байж болно. Машины түлшний савны хувьд ихэвчлэн 2 оосор хангалттай байдаг боловч тусгай зориулалтын том савны хувьд (жишээ нь газар доорхи хадгалах сав) илүү их хэмжээгээр авах шаардлагатай байдаг.