бүтээгдэхүүн

бүтээгдэхүүн

  • Түлшний савны оосор-Термопластик

    Түлшний савны оосор-Термопластик

    Шатахууны савны оосор нь таны машин дээрх газрын тос эсвэл хийн савны тулгуур юм.Энэ нь ихэвчлэн савны эргэн тойронд бэхлэгдсэн C төрлийн эсвэл U төрлийн бүс юм.Материал нь одоо ихэвчлэн металл байдаг ч металл бус байж болно.Машины түлшний савны хувьд ихэвчлэн 2 оосор хангалттай байдаг, гэхдээ тусгай зориулалтын том савны хувьд (жишээ нь, газар доорх агуулах сав) илүү их хэмжээ шаардлагатай байдаг.