products

бүтээгдэхүүн

  • Dry Cargo Box panel-Thermoplastic

    Хуурай ачааны хайрцагны самбар-термопластик

    Хуурай ачааны хайрцаг, заримдаа хуурай ачааны чингэлэг гэж нэрлэдэг нь нийлүүлэлтийн сүлжээний дэд бүтцийн чухал хэсэг болжээ. Интермодаль контейнер тээвэрлэсний дараа ачааны хайрцаг нь хамгийн сүүлчийн миль хүргэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Уламжлалт ачааг ихэвчлэн металл материалаар хийдэг боловч саяхан шинэ материал болох нийлмэл хавтан нь хуурай ачааны хайрцгийг үйлдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.