бүтээгдэхүүн

бүтээгдэхүүн

  • Хуурай ачааны хайрцагны хавтан-Термопластик

    Хуурай ачааны хайрцагны хавтан-Термопластик

    Хуурай ачааны хайрцаг, заримдаа хуурай ачааны чингэлэг гэж нэрлэдэг нь нийлүүлэлтийн сүлжээний дэд бүтцийн чухал хэсэг болсон.Интермодаль чингэлэг тээвэрлэсний дараа ачааны хайрцаг нь эцсийн миль хүргэх ажлыг гүйцэтгэдэг.Уламжлалт ачааг ихэвчлэн металл материалаар хийдэг боловч сүүлийн үед шинэ материал болох нийлмэл хавтан нь хуурай ачааны хайрцаг үйлдвэрлэхэд томоохон байр суурь эзэлж байна.